Pub

Dags för pub igen.

Vi träffas på Café Gränden, Sturegatan 13 från kl. 16.00 för gemensam samvaro.