Ändring årsmötet

Ändring av sista anmälningsdag till 1/3. Viking Line vill ha deltagarförteckning, personnr, namn på den ni delar hytt med samt önskemål om maten.