Utflykt till Nora 2006

PICT0811 PICT0812PICT0813

Höstresan i september företogs denna gång till Nora med Nora Bergslags museiejärnväg som huvudattraktion. Under eftermiddagen besöktes Pershyttans gruvmuseum.

Ett fyrtiotal medlemmar deltog med stort intresse och resan var mycket uppskattad.


Föreningen Nora Bergslags Veteranjärnväg, NBVJ, och stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg, NJOV, förvaltar gemensamt den svenska normalspåriga järnvägens vagga. Redan den 5/3 1856 gick det första tåget på sträckan Nora - Ervalla och den officiella invigningen skedde den 5/6 samma år. Samma sträcka trafikerar NBVJ fortfarande, 156 år senare. 

länk nedan

Nora Bergslags Veteranjärnväg

© Kråke 2012