Förmåner

Här förtecknas förmåner och annan nyttig information.

Vattenfall Magazine - Vattenfalls personaltidning

Är du intresserad och ännu inte har tidningen, skicka namn och adress med e-post till vattenfall.magazine@vattenfall.com eller ring vår röstbrevlåda tel. 08-739 50 45 så vidarebefordrar vi din beställning. Tidningen kommer med sex nummer per år och bevakar verksamheterna i alla länder där Vattenfall är etablerat.

Vattenfalls personalavtal – billigare el

Du kan teckna personalavtal för el om du tar kontakt med kundtjänst; e-post kundservice@vattenfall.com eller tel: 020-82 00 00.

Vattenfalls Ekonomiska Förening, VEF - rabatt på vissa varor

Vattenfalls Veteraner är välkomna att vara med i VEF. Föreningen sammanställer en katalog med företag som ger rabatt bl.a. hos VVS- och elgrossister. För medlemskap kontakta Stefan Olsson som är kassör i föreningen, e-post stefan.olsson@vattenfall.com eller tel. 070-539 57 86. Årsavgiften är 70:- som sätts in på Plusgiro 55 03 52-9.

© Kråke 2012